Reaalarvu absoluutväärtus (ül134)

Aug 11, 2012 • 10. klass • Postitas: Heldena

Lahenda võrrand.

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Kommentaarid on suletud.