10. klass

Absoluutväärtust sisaldava võrrandi lahendamine (2)

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Absoluutväärtust sisaldava võrrandi lahendamine

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Parameetrilise võrrandi lahendamine (ül584)


Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Juurvõrrandi lahendamine (ül502h)

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Juurvõrrandi lahendamine (ül500j)

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.