Täisarvuline astendaja (ül24)

Aug 14, 2012 • 10. klass • Postitas: Heldena

Arvutage.

Kasutatud kirjandus: H. Afanasjeva, J. Afanasjev. Gümnaasiumi kitsas matemaatika I. Tallinn, Avita, 2011.


Kommentaarid on suletud.