Täisarvude hulk ja selle omadused (ül87)

Aug 14, 2012 • 10. klass • Postitas: Heldena

Olgu antud mingi kolmekohaline arv. Sellest arvust saadakse esimese ja viimase numbri vahetamisel uus arv. Tõesta, et esialgse ja saadud arvu vahe jagub üheksaga.

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Kommentaarid on suletud.