Irratsionaalavaldise lihtsustamine (RE 2000)

Oct 31, 2012 • 10. klass • Postitas: Heldena

Lihtsusta avaldist
re2000
Leia antud avaldise väärtus x = 9 korral.
Veendu, et lihtsustamise tulemus on õige.


Kommentaarid on suletud.