10. klass

Reaalarvude piirkonnad (ül132)

Kanna järgmised reaalarvude piirkonnad arvteljele ja leia nende piirkondade ühend ja ühisosa.

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Ruutjuure omadused (ül114)

Lihtsuta avaldis.

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Ruutjuure omadused (ül113)

Lihtsuta avaldist, kui a ja b on suvalised ratsionaalarvud.

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Arvu teisendamine kümnendsüsteemist kahendsüsteemi


Arvu teisendamine kahendsüsteemist kümnendsüsteemi