10. klass

Võrratusesüsteemide lahendamine (ül578b)

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Võrratusesüsteemide lahendamine (ül580)

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Ruutvõrratuse lahendamine (3)

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Ruutvõrratuse lahendamine (2)

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Ruutvõrratuse lahendamine

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.