Absoluutväärtust sisaldava võrrandi lahendamine (2)

Jan 8, 2013 • 10. klass • Postitas: Heldena

Kasutatud kirjandus: T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika X klassile. Tallinn, Mathema, 1998.


Kommentaarid on suletud.